Suvimöötti 3 v. välein, seuraavan kerran 2025.

Järjestelyvuorossa silloin Kaarlen haara.