Seuraava Suvimöötti pidetään vuonna 2025 ja järjestelyvuorossa on Kaarlen haara.