Tietojen ylläpito

Hyvä sukuseuran jäsen, ilmoita muutokset omissa ja läheistesi tiedoissa – syntymät, kuolemat, parisuhde- ja nimimuutokset – sukuseuran sihteerille, joka ylläpitää seuran jäsenluetteloa/sukupuuta.

Myös yhteystietojen – osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite – vaihtumiset on tärkeätä ilmoittaa niin, että tieto kulkee jokaiselle ja saat/saatte esim. kutsun sukuseuran Suvimööttiin.

Sihteerin yhteystiedot ari.silvennoinen(at)gmail.com