Järjestäjänä Oskarin haara. Sukuseuran esimieheksi valittiin Rauno Vuola (J), hallitukseen Harry Höijärvi (Os), Pekka Vuola (Os), Arja Talonen (K), Hannu Vuola (K), Hannu Vuola (J) ja Rami Vuola (J).

Todettiin, että oli saatu laadittua ensimmäinen versio kotisivusta, ja se löytyi osoitteesta www.vuolansukuseura.org. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 5 e, jonka hallitus voi kuitenkin jättää perimättä. Hallitus kutsui uusiksi kunniajäseniksi ansioituneet Aune Raitamäen (J), Harry Höijärven (Os) ja Reino Vuolan (Os). Aune ja Harry olivat paitsi pitkäaikaisia hallitusjäseniä myös sukuseuran perustamisen avainhenkilöitä, ja Reinon puheenjohtajakaudella saatettiin loppuun sukuhistoriikin laatiminen.

Erityistä tämänkertaisessa juhlassa oli sukulaisten esittely uutta tekniikkaa käyttäen siten, että kamera nappasi yksi kerrallaan kunkin läsnäolijan tähtäimeensä, hänen nimensä kerrottiin ja samaan aikaan kasvot heijastuivat suurelle valkokankaalle.